MANTELZORG

Heeft u de zorg voor een naaste die hulp behoeft en is dit de reden dat u op zoek bent voor een fijne dagbesteding voor hem/haar dan is het aannemelijk dat u mantelzorger bent. De zorgtaak die een mantelzorger heeft, wordt door de een uit plichtsbesef gedaan, of omdat het zo hoort in zijn / haar cultuur en door de ander puur uit liefde. Natuurlijk kan er ook van beiden sprake zijn. Er is in ieder geval altijd een emotionele binding tussen degene die hulp behoeft en de naaste die voor hem/ haar zorgt.
In het verlenen van deze zorg kunt u tegen dingen aan lopen waarbij een stukje ondersteuning welkom zou zijn. Dit kan advies zijn over hulpmiddelen en de aanvraag hiervan, wegwijs gemaakt worden in de verschillende soorten van hulpverlening, kennisvergroting over het ziektebeeld waardoor u het gedrag van uw naaste beter begrijpt ( en daardoor er gemakkelijker mee weet om te gaan). Het kan ook zijn dat een luisterend oor voor u al voldoende is om de zorgtaak die u heeft, naar tevredenheid uit te voeren. Graag wil ik u deze ondersteuning bieden als u daar behoefte aan heeft.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.