OVER MIJ

Als u iemand zoekt die helpt bij een invulling van de dagbesteding is het belangrijk dat u weet met wie u te maken heeft. Graag vertel ik u wie ik ben en wat ik tot nu toe gedaan heb in het leven.

Mijn carrière begint met de opleiding tot docent handenarbeid/kinderverzorging en opvoeding in Zetten (de Betuwe). Daarna ben ik mij gaan settelen in Den Haag. Mijn eerste en beslist niet mijn laatste baan, was als activiteitenbegeleidster in een verpleeghuis voor ouderen op de creatieve afdeling. Hiermee ben ik de weg ingeslagen die mij geleid heeft tot wat ik nu doe: Als zelfstandige dagbesteding voor ouderen verzorgen door onder andere gebruik te maken van herinneringskoffers.Irma Koffertijd

De weg die ik heb afgelegd heeft verschillende om- en zijwegen gekend. Ik heb onder meer les gegeven aan de opleidingsschool voor ziekenverzorgenden in het vak activiteitenbegeleiding, heb ik in buurthuizen gewerkt als peutergymjuffrouw en docent sport- en spel voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. Ook heb ik mij als vrijwilligster ingezet bij de creatieve activiteiten voor kinderen en heb letterlijk mijn steentje bijgedragen aan het vervaardigen van mozaïeken banken. Momenteel doe ik nog vrijwilligerswerk in het Herinneringsmuseum te Den Haag.

Een beroep waar ik in de loop der jaren in geïnteresseerd ben geraakt is die van ergotherapeut:
Een ergotherapeut helpt mensen met problemen of beperkingen in hun dagelijks functioneren om weer zo zelfstandig mogelijk de dag door te komen. Hierbij wordt uit gegaan van de mogelijkheden en wensen van de hulpvrager. Dit gebeurt op het gebied van zelfredzaamheid, productiviteit en vrije tijd en reikt dus verder dan dat wat een activiteitenbegeleidster doet. Ik heb deze opleiding voor het grootste deel gevolgd en me gericht op ergotherapie en arbeid door het volgen van een specialisatie tot re-integratieconsulent. Mensen met een beperking terug te brengen op de arbeidsmarkt vond ik een goed streven. Na het behalen van het ‘certificaat’, heb ik een baan gekregen als werkbegeleidster bij een sociale werkplaats. Ik was verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het ‘Kunstatelier’.

Na 2 jaar sloeg de recessie toe: sociale werkplaatsen gingen sluiten. Ik heb toen mijn oude beroep van activiteitenbegeleidster/coördinator, weer opgepakt en ben gaan werken in een verzorgingshuis met een heleboel levenservaring en kennis rijker. In de tussentijd hebben de ontwikkelingen in de zorg voor ouderen op gebied van dagbesteding niet stil gestaan. Met name de zorg voor mensen met dementie heeft veel aandacht gekregen. Tijdens het praten over vroeger met ouderen, bleek dat het ophalen van herinneringen vooral bij mensen met een lichte vorm van dementie als erg prettig wordt ervaren. Hiermee werd de herinneringskoffer ‘geboren’.

Inmiddels is er veel aan het veranderen in de zorg en…… ik verander mee.

Ik heb gekozen om me toe te leggen op het geven van een andere vorm van dagbesteding met behulp van de herinneringskoffers. Met veel plezier heb ik in de afgelopen maanden de koffers voor ‘Koffertijd ’ samengesteld. Ik hoop dan ook dat er veel mensen gebruik zullen gaan maken en samen met mij fijne momenten met herinneringen zullen beleven. Beleeft u meer plezier aan andere activiteiten? Ik kijk naar de mogelijkheden en luister naar uw wensen.